Kdo jsme

Audio video bass jsou rytíři z budoucnosti, která nevyšla. Přicházejí ze světa novodobých hradů rozdrobeného do množství bojůvek a konfliktů. Zdi pevností budoucnosti už dávno ztratily materiální podobu. O to méně propustnými se staly. Jsou všude a zároveň nikde. Podobně dokáží hroty a ostří moderních zbraní prorazit i to nejlepší brnění nebo překonat sebelepší opevnění. AVB rytíři přišli s varováním před přílišným dělením společnosti a jejímu uzavírání se za zdi hradů nově budovaných různými pochybnými pány, protože právě tento vývoj dospěl k budoucnosti, kterou znají. K budoucnosti, která nevyšla. Jediným způsobem jak zvěstovat tuto nešťastnou vizi bylo stále ještě krajně nevyzpytatelné cestování časem. Cílové místo ani období nešlo zaručit. Po probuzení za zdmi z panelů rytíři zjišťují, že se ocitli v Ostravě počátku 21. století.  

Po pár letech zkoumání svého okolí dospěl AVB řád na vrcholu migrační krize v roce 2016 k přesvědčení, že se situace stala natolik vážnou, aby začal konat. Společnost se začínala nebezpečně štěpit. Řídil se při tom nadčasovým krédem Music is the weapon of the future. Hudba měla být tedy tím, co povede jejich kroky. Jakého odkazu se však chopit? Kde hledat v hudbě poslední známky rytířství. Znalosti nové reality nebyly valné. Na moudrost v knihách nebylo zatím dost času. Proto bylo třeba řídit se srdcem a naslouchat svému okolí. Časem rytíři zjistili, že kolují zvěsti o zaniklému hnutí nejasné formy, kterému se údajně říkalo rave. Přestože nekontrolovalo žádné konkrétní území, tradovalo se o něm, že dosáhlo nebývalé síly. Byť o něm rytíři mnoho nevěděli, zdálo se být jejich srdci nejbližší. Jak se časem rytíři dočetli v moudrých knihách, ve vrcholné fázi své existence vytvářel teto stát bez území dočasně zóny svobody, v jejichž rámci fungoval systém uzavřené ekonomiky připomínající svým směnným obchodem a řemesly ekonomiku středověku. Zároveň tyto karnevaly putovaly jako kdysi královský dvůr.

Rytíři se zaradovali. Ano, odsud začneme. Budeme putovat po Ostravě jako zvukové hradby rave kočovníků a šířit mezi lidmi radost. Pomáhat jim k tomu měla mocná síla bass, která prostupuje všechny žánry, překonává odlišnosti, vše rozpouští a slévá v jeden celek. Třeba pak lidé zapomenou na to, co je dělí a soustředí se na to, co je spojuje. Nad formou nebylo třeba dlouze přemýšlet. Jak každý rytíř ví, chce-li se někdo potkat s lidmi, uspořádá pro ně hostinu, tedy banket. Tam se lidé veselí a tančí. Slovo Banket se nakonec vžilo i pro audio-vizuální hostiny rytířů AVB, se kterými vyjeli do světa.