arrow

Banket × Loose Lips

🇨🇿 CZ / Threads Radio(dříve 199Radio) se naskytla možnost pozvat část kolektivu z labelu Loose Lips ve složení Dog Eyes a Medallion Man (oba z Londýna), kteří online rádio provozují a s Moskalusem je pojí několik let vzájemných kontaktů a spolupráce.

Všestranně zaměřený nadšenec Medallion Man je hybnou silou Loose Lips labelu. Jeho záběr pokrývá různorodé aktivity od organizace akcí a vydávání releasů, po charitativní práci, guestmixy, správu blogu a další činnosti odvozené od projektů, na kterých se podílí (20/20 Vision Recordings, London Promoters' Society, Reposition, Triple M). Díky svým eklektickým a poutavým mixům pravidelně hravá na akcích různě po Evropě. Djing zároveň stál za úmyslem založit komunitní projekt Threads Radio. Dog Eyes je dalším zástupcem Loose Lips crew podílejícím se na provozu Threads Radio a mimo to také zakladatelem projektů Index Tapes & Anti Skate London. Ve svých setech míchá rozmanitou selekci sahající od memphiského rapu po lo-fi house. Společně s Medallion Manem učiní z Banketu jednu ze zastávek Loose Lips 5th Anniversary Tour. Jedná se o oslavu 5. výročí Losse Lips labelu ve formě akcí pořádaných napříč Evropou, kde se potkávají členové Loose Lips crew a na ni navázaná komunita s lokálními residenty.

Základní princip Banketu spočívající ve střídání party venues pokračuje. Tentokrát se vše odehraje v bývalém klubu Plan B, v současnosti fungujícím v rámci konceptu se jménem Rapzzz Place, jehož hlavní myšlenkou je propojení různorodých aktivit odvíjejících se od Urban music. Jak napovídá název prostoru – v jádru všeho přitom stojí hip-hop/rap.

Selekce ostrovních hostí stejně jako support převážně v podání AVB residentů DLKT, Marek Moskal, Toss a Viscount slibuje žánrově různorodý večer na pomezí house/bass. Vizuální dílnička od VJs Epix a ABUTTUBA už je určitě v plném provozu. Uvidíme, jaký materiál reflektující multižánrovoý charakter večera si pro nás připraví tentokrát.CZ/Další Banket bude instantnější než obvykle, zato poprvé představí zahraniční booking, takže se můžete těšit na hosty z UK. Za tuto jedinečnou příležitost vděčíme Moskalusovi. Díky jeho nedávnému mixu na

👑 Medallion Man (Loose Lips/Threads Radio)
facebook
loose-lips.co.uk

👑 Dog Eyes (Index Tapes/Loose Lips)
soundcloud.com/indextapes
soundcloud.com/francissapphire

⚔️ DLKT (Audio Video Bass)
soundcloud

⚔️ Toss (Audio Video Bass)
soundcloud

⚔️ Moskalus (Audio Video Bass)
soundcloud

Vstupenky:
GoOut - 100 Kč (student) /130 Kč
Na místě - 160 Kč

🇬🇧 EN / Threads Radio (formerly known as 199Radio) and a few years of mutual collaboration lead to a unique opportunity to showcase Loose Lips label, namely Dog Eyes and Medallion Man, co-founder of the whole project, both based in London.

Medallion Man, the driving force behind Loose Lips while being part of other projects (20/20 Vision Recordings, London Promoters' Society, Reposition, Triple M), is a multi-talented enthusiast, whose endeavours span curating events, label releases, charity work, mix series, directing the blog's activities and other label-related tasks. His eclectic and intriguing mixing brought him regular gigs around the UK and Europe leading him to start a brand new community project called Threads Radio. Dog Eyes is another member of Loose Lips family, Threads Radio host and founder of Index Tapes & Anti Skate, known for selection ranging from lo-fi house to Memphis rap. To celebrate half decade of Loose Lips, during which it has grown into a diverse music platform, he is accompanying Medallion Man for the next Banket show making it one of the stops on the Loose Lips 5th Anniversary Tour.

Underlying principle of changing party venues remains intact as this time Banket travels to the former Plan B club located right in the centre of Ostrava currently operating under a new concept called Rapzzz Place. The main focus of the venue is to join various activities related to urban music with hip-hop/rap being at the core of the effort.

With AVB residents (DLKT, Moskalus, Toss) on support duties accompanied by Viscount expect night switching between various forms of house and bass music. VJs Epix and ABUTTUBA and their workshop of party visuals will certainly produce some intriguing stuff reflecting diverse selection throughout the night./EN/A bit unexpected yet with an international booking, the next Banket show brings you guests from the UK for the first time. Our thanks go to Moskalus, whose appearance on the

👑 Medallion Man (Loose Lips/Threads Radio)
facebook
loose-lips.co.uk

👑 Dog Eyes (Index Tapes/Loose Lips)
soundcloud.com/indextapes
soundcloud.com/francissapphire

⚔️ DLKT (Audio Video Bass)
soundcloud

⚔️ Toss (Audio Video Bass)
soundcloud

⚔️ Moskalus (Audio Video Bass)
soundcloud

Entry:
GoOut - 100 CZK (student) /130 CZK
At the door - 160 CZK

8. 11. 2019
21: 00

Českobratrská 1
‍Vstup: 100-160

FB event